Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ  UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI 

DERS BAŞARI PUANI HESAPLAMA YÖNERGESİ

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Ders başarı puanı hesaplama yönergesi, ZİRVE Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları bünyesinde dönem içi ve dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında uygulanacak kuralları belirlemektedir. Bu yönergede dersten sorumlu öğretim elemanı “Danışman” olarak adlandırılmıştır. 

Dönem içi puanlamaya etki eden hususlar

MADDE 2- Dönem içi başarı puanlarının hesaplanmasında aşağıda sıralanan etkenler rol oynar:

  1. Ara sınavlar
  2. Ödevler, projeler
  3. Danışman değerlendirme puanı 

Ara sınavlar

MADDE 3- Her ders için bir yarıyılda en az 2 ara sınav yapılır. Ara sınavlar çevrimiçi (online) olacak biçimde öğrenim yönetim sistemi üzerinden yapılır. Her sınav için belirli bir süre (örneğin 3 günlük bir zaman) verilir ve bu süre içinde sınava girmesi beklenir. Öğrenci sınava girdikten sonra belirlenen bir süre içinde (örneğin 60 dakika içinde) sınavı tamamlaması gerekir. Bu süreler her sınav için değişebilir. Ara sınavların dönem içi başarı puanındaki payı toplam %60’dır. 

Ödevler

MADDE 4- Her ders için öğrencilere en az 1 ödev verilir. Ödevleri öğrencinin kendisi hazırlayacak, kesinlikle başka yerlerden kopyalamadan ve etik kurallara uygun biçimde teslim edecektir. Ödevlerin dönem içi başarı puanındaki payı %15’dir.

Danışman değerlendirme puanı

MADDE 5- Dönem içi faaliyetleri arasında yer alan “danışman değerlendirme puanı” çeşitli etkenlere bağlı olarak danışman tarafından belirlenir. Danışman değerlendirme puanının dönem içi başarı puanındaki payı %25’dir. Bu değerlendirme puanı verilirken şu hususlar göz önünde tutulur:

  1. Öğrencinin sanal sınıf derslerine katılım oranı
  2. Öğrencinin sanal sınıftaki performansı 

Dönem sonu sınavları

MADDE 6- Her ders için dönem sonunda gözetmenler denetiminde yüz yüze sınavlar düzenlenir. Bu sınavlar önceden ilan edilecek merkezlerde aynı anda yapılır. Dönem sonu sınavları çoktan seçmeli test sınavı biçimindedir. Dönem sonu sınavı dışında ayrıca bütünleme sınavı yapılmaz. 

Ders başarı notunun hesaplanması

MADDE 7-Dönem içindeki tüm faaliyetler “dönem içi başarı puanı” biçiminde ve 100 üzerinden hesaplanır. Dönem sonunda yüz yüze yapılan “dönem sonu sınavları” ise ayrıca 100 üzerinden değerlendirilir. En son bulunacak nihai “ders başarı puanı” ise dönem içi başarı puanının %30’u ile dönem sonu sınavı başarı notunun %70’i toplanarak elde edilir. 

Yüksek lisans programlarında bir dersten başarılı sayılmak için ders başarı puanının en az 70 olması gerekmektedir. 

Yürürlük

MADDE 8-Bu yönerge Senatoda Kabul tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 9- Bu yönerge hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.