Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi

Uzaktan Eğitim Nedir?

 

Öğrenci ve Öğretmenin aynı fiziksel ortamda bulunmadığı,  sadece sanal sınıflarda bir araya geldiği  ve  en son teknolojiler kullanılarak,  internet aracılığı ile araştırma, iletişim, eğitim  ve sunumların yapıldığı,  etkileşimli ve denetimli, zamandan ve mekandan bağımsız modern bir eğitim sistemidir. Bu sistemde yer aldığınız zaman nerede yada hangi uzaklıkta olduğunuzun bir önemi yoktur. Önemli olan internet bağlantısı ile bu sistemin içinde yer almak ve bu sistemden eğitim alabilmektir.

Uzaktan eğitim sistemi Öğrenim Yönetim Sistemi adı verilen bir platform üzerinden yürütülür. Tüm öğrenciler sisteme kaydedildikten sonra bir parola ile sisteme girişleri sağlanır.

Öğrenim Yönetim Sistemi yardımıyla şu ana faaliyetler yürütülür:

 1. Ders içeriklerinin öğrenciye sunumu
 2. Öğrenci ve öğretim üyesi arasında mesajlaşma
 3. Online ara sınavların düzenlenmesi
 4. Ödev ve projelerin düzenlenmesi
 5. Dosyaların yüklenmesi
 6. Sanal sınıflara katılım
 7. Ders arşvlerine erişim
 8. Karne vb belgelere erişim

Ders notları öğrenciye hazır biçimde veriliyor mu?

Her ders için Zirve Üniversitesi tarafından hazırlanmış özel içerikler bulunmaktadır. Bu çerikler öğrencinin ders notlarıdır. Söz konusu ders içerikleri animasyonlarla desteklenmiş, öğrencinin dersi daha kolay anlamasını sağlayan malzemelerdir. Öğrenci bu ders içeriklerini istediği zaman okuyarak derslere hazırlanır.

Sanal sınıf nedir ?

Tüm dersler haftanın belirli günlerinde ve akşam vakitlerinde sanal sınıflarda öğrencilere sunulur. Sanal sınıf aynen yüzyüze eğitime benzer. Öğretim üyesi kendi bilgisayarında kamerasını açarak dersini canlı olarak sunar. Sanal sınıfta şu özellikler vardır:

 1. Öğretmen dersini canlı anlatır
 2. Öğrenci istediği an soru sorabilir. Öğretim Üyesi öğrenci sorularını hemen cevaplandırır.
 3. Öğrenci de kamerasını açarak öğretm üyesine soru sorabilir, öğretm üyesisin sorusuna cevap verebilir
 4. Öğretim üyesi sanal sınıfın sunum aracını kullanarak slaytlarını yayınlar
 5. Öğretim üyesi gerek gördüğünde yazı tahtasını kullanabilir.
 6. Öğretim üyesi kend bilgisayarındaki uygulamaları canlı biçimde öğrencilerle paylaşabilir.
 7. Her dersin kaydı yapılır, öğrenci bu kayıtları defalarca izleyebilir.

Günümüzde Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılıyor?

Uzaktan Eğitimin uygulama biçimleri kullanılan teknolojiye göre farklılıklar gösterebilir.  Teknolojinin sağladığı en son olanaklar kullanılarak uzaktan eğitim eşzamanlı (senkron)  ve eşzamansız (asenkron) olarak yapılmaktadır. Genellikle her iki türde eğitim birlikte kullanılır.

-   Eşzamanlı uzaktan eğitim:

Önceden planlanan zamanlarda, eşzamanlı iletişimi sağlayan teknolojiler kullanılarak (örneğin: sanal sınıf) yapılan etkileşimli eğitimdir. Bu eğitim için sistemde görevli uzmanlar, derslerin yapılacağı zamanı, sanal sınıfların düzenlenmesini ve bu sınıflara katılacak öğretmen ve öğrencileri planlayarak sistemde gerekli düzenlemeleri yaparlar.

Eş zamanlı olarak eğitmen ve sınıfın öğrencileri, sanal sınıf dediğimiz canlı sınıflarda bir araya gelerek derslerini yaparlar.  Sanal sınıflarda yapılan eğitimlerde, öğrenciler öğretmenlerini görerek ve sesini duyarak eğitim almaktadırlar. Bu sınıflarda öğretmen çeşitli sunum dosyalarını ve uygulama örneklerini öğrencileri ile paylaşarak dersi işlemektedirler. Sınıflardaki öğrencilerin kameraları da belli bir plan dahilinde ve teknolojik alt yapıya ( internet bant genişliği ) bağlı olarak açılabilir ve öğrencinin görüntülü ve sesli olarak derse katılımı sağlanabilir.

-   Eşzamansız uzaktan eğitim:

Zamana bağlı olmaksızın, 7 gün 24 saat istenilen zamanda uzaktan eğitim sistemindeki ders içeriklerinin çalışılması,mesaj alma / gönderme, ödevlerin sisteme yüklenmesi, çevrimiçi sınavların yapılması, sistemdeki tartışma gruplarına ( forum ) katılınması gibi çok çeşitli faaliyetlerdir. Bu eğitimde, öğretmen ve öğrenci kendi zaman planına göre istediği zaman sistemdeki çeşitli uzaktan eğitim materyellerini kullanır. 

Neden Uzaktan Eğitim?

 • Zamandan ve mekandan bağımsız
 • Fırsat eşitliği sağlamaktadır.
 • Eğitim öğrencinin gereksinimlerine göre belirlenebilir.
 • Farklı coğrafi konumlarda bulunan öğretmen ve öğrencilerin sanal ortamda buluşması
 • Öğrenci çalışma programını kendisi oluşturabilir.
 • Örgün Eğitime göre daha düşük maliyeti vardır.
 • En son teknolojik olanaklar kullanılarak hazırlanan eğitim materyelleri sayesinde, eğitimin hem daha zevkli hemde daha verimli olması sağlanmaktadır.