Zirve Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi

Bilgisayar Mühendisliği Lisans

Programın Tanıtımı  

Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmeler, ülkelerin her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da uzaktan eğitim sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yeniden yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir.

Günümüzde her düzeydeki eğitime talep hızla artmakta, ancak geleneksel yöntemler ve geleneksel sınıf-ders ortamları bu talebi karşılamakta son derece yetersiz kalmaktadır. Üniversite kapılarındaki yığılmaların yanında üniversite sonrası ve yaşam boyu öğrenme iş yaşamının gerekleri olarak öne çıkmakta, kurumlar elemanlarının sürekli bilgi ve beceri yenilemesi yapmalarını istemektedir. Ülkemizde de bu talepler her geçen gün çoğalmakta, ancak gerek insan gücü gerekse altyapı kaynakları yetersizliği nedeniyle ancak küçük bir kısmı karşılanabilmektedir. Bu engelin, yeni teknolojilerin yardımıyla “yer ve zaman bağımsız” uzaktan eğitim yöntemleriyle önemli ölçüde aşılabileceği görüşü bütün dünyada bir umut haline gelmiştir.

Geleneksel uzaktan eğitimde güçlükle yerine getirilebilen karşılıklı iletişim gibi öğrenme araçları ve internetin gelişmesiyle çok kolay hale gelmiştir. Böylece İnternet’e dayalı yeni eğitim teknolojilerinin kullanımı, eğitime giderek artan talebin etkin ve verimli bir şekilde karşılanmasını sağlamaktadır. Ayrıca geleneksel ders saati ve derslik kısıtlamaları büyük ölçüde ortadan kalkmakta, gerek öğrencilere gerekse öğretim elemanlarına yer ve zaman bağımsızlığı kazandırmaktadır. Bu da özellikle iş yaşamında çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği dünyada ve ülkemizde hızla gelişen ve diğer alanlarla sıkı bir ilişkisi olan bir mühendislik dalıdır. Bilişim sistemlerini kullanarak kurumlar için çözümler ve ürünler geliştirmek Bilgisayar Mühendislerinin görevleri arasındadır. Türkiye’de Bilgisayar Mühendisi sayısında önemli açık olduğu bilinmektedir.

Program mezunlarının istihdam olanakları:

Mezunların çalışma alanlarından başlıcaları, bilgi işlem merkezleri, sistem geliştirme bölümleri, proje geliştirme bölümleri, yazılım evleri ve danışmanlık şirketleridir. Mezunlarımızın aynı konularda kamu kesiminde de geniş çalışma alanları bulunmaktadır.

Mezunların çalışma alanları:

 • Sistem Analizi
 • Sistem tasarımı
 • Bilişim altyapısı /Ağ sistemleri
 • Bilişim sistemleri alımı
 • Programlama
 • Oyun programlama
 • İnternet teknolojileri
 • Mobil bilişim teknolojileri
 • Yapay Zeka/Uzman Sistemler
 • Veri Ambarı uygulamaları geliştirme
 • İş Zekası (Business Intelligence) uygulamaları geliştirme
 • ERP uygulamaları geliştirme ve yönetimi
 • CRM (Müşteri ilişkileri sistemi) geliştirme ve yönetimi